Giờ thực hành về bộ phận sinh dục nữ

#1#2 891

Nhiều học sinh nhắn tin cho tôi nói các em cảm thấy rất tội lỗi khi mình đã sex trước 18 tuổi, bây giờ các em phải làm sao. Cơ quan sinh dục nữ đóng vai trò quan trọng trong sinh sản, nó bao gồm bộ phận sinh dục ngoài là âm hộ, bộ phận sinh dục trong gồm: âm đạo, tử cung, vòi trứng, buồng trứng. Âm hộ: bao gồm một vài cấu trúc bao quanh đường vào âm đạo: Môi lớn: có 2 nếp da lớn bao quanh lỗ âm đạo